Ngày 20 tháng 9 năm 2020, Hội nghị thường niên nhà chung cư Golden Westlake đã được tiến hành tại phòng Sinh hoạt cộng đồng và đạt được thành công tốt đẹp.Hội nghị đã thông qua các nội dung cụ thể như sau:

– Hội nghị đã lắng nghe ý kiến phát biểu chân thành, thẳng thắn và xây dựng của nhiều chủ sở hữu về công tác quản trị, quản lý trong thời gian tới, góp phần giúp cho Ban quản trị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong tương lai để đáp ứng yêu cầu của cư dân.

– Hội nghị đã thông qua nghị quyết về các công việc phải triển khai trong năm tới:

  • Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021;
  • Thông qua dự toán sử dụng quỹ bảo trì 2% năm 2021;
  • Thông qua việc tiếp tục lựa chọn công ty PMC làm công ty cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tại chung cư Golden Westlake giai đoạn từ 31.12.2020 đến 31.12.2021;
  • Thông qua việc ủy quyền cho Ban quản trị, ban quản lý nghiên cứu phương án hợp lý nhất liên quan đến thang máy.

– Bầu ra ban quản trị khóa III nhiệm kỳ 2020-2023 với 4 thành viên ban quản trị (và 01 thành viên của Chủ đầu tư Hà Việt Tungshing) với số phiếu tập trung cao thể hiện sự tín nhiệm rất cao của toàn thể cư dân, làm động lực to lớn để các thành viên ban quản trị cống hiến và phục vụ cư dân.

Để đạt được những kết quả như trên nhờ vào sự tham gia tích cực của các chủ sở hữu, sự tin cậy ủy quyền của các chủ sở hữu đi vắng đối với ban quản trị và một số cư dân tại chung cư Golden Westlake. Việc thành công của đại hội cũng nhờ vào các tổ chức quần chúng hỗ trợ như: Tổ dân phố, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu và các nhân viên của ban quản lý phục vụ hội nghị. Trên tinh thần đó, ban quản trị mới xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới sự hỗ trợ của toàn thể quý cư dân, các thành viên ban tổ chức, tổ phục vụ đã giúp đỡ, tổ chức thành công hội nghị này. Trong quá trình tổ chức, nếu còn điều gì thiếu sót do lỗi của ban quản trị, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để tổ chức các kỳ hội nghị sau tốt hơn.

Một lần nữa, trân trọng cám ơn toàn thể quý cư dân./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– BQL (để p/h);

– Lưu VP;

 

TM. BAN QUẢN TRỊ

 

(Đã ký)

 

Bùi Vũ Quý

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

ĐẾN VỚI CỘNG ĐỒNG

GOLDEN WESTLAKE

VỊ TRÍ

Liên hệ ngay với Ban quản lý để tìm căn hộ cho thuê tốt nhất tại Golden Westlake Hà Nội.

 

ĐỊA CHỈ:

151 Đường Thụy Khê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

LIÊN HỆ

PMC

Công ty Quản lý

  • 84 971 96 99 00
  • pmcgoldenwestlake@gmail.com

THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH

© Golden WeSTLAKE. All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy